فراخوان پایش اصل 44
چاپ
فراخوان دیدگاههای تعاونگران و صاحب نظران اقتصادی در خصوص
"پیگیری و پایش قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی"


ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و شکل گیری قانون اجرای این سیاستها در مجلس شورای اسلامی نوید بخش توسعه تعاون و دستیابی این بخش به جایگاه واقعی خود به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و ابزاری برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

رسیدن بخش تعاونی به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور علاوه بر پیاده سازی و اجرای دقیق و بدون کم و کاست قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، نیازمند همفکری و همیاری همه صاحب نظران و فعالان این بخش می باشد.

با عنایت به جایگاه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان متولی پیگیری و پایش اجرای این قانون از تمامی اصحاب اندیشه و فعالان حقیقی و حقوقی بخش تعاون دعوت می گردد تا نظرات کارشناسی خود در خصوص قانون یاد شده در بخش تعاونی با نگاه ویژه به تقویت قانون فعلی ، مطالبات و انتظارات ، پیشنهاد مفاد جدید ، ارائه نظرات در خصوص رویه اجرایی واگذاری ها ، آسیب شناسی قانون مذکور و ... را از طریق نشانی الکترونیکی asle44@icc-coop.ir به دبیرخانه اصل 44 این اتاق منعکس نمایید.

دبیرخانه اصل 44 اتاق تعاون ایران پس از بررسی پیامهای دریافت شده موارد را به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط ارجاع و گزارش اقدامات انجام گرفته را اعلام و اطلاع رسانی می نماید.
ارتباط با دبیرخانه اصل 44 اتاق تعاون ایران
 
* گيرنده:
* فرستنده:
تلفن:  
* موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:
پیوست: